Lazio 2023

Lazio 2023

In de regio Lazio werd ik overrompeld door
de luxueuze schoonheid van
16e eeuwse villa’s, landhuizen en
tuinen: symbolen van cultuur, rijkdom en macht.

Vorsten, kardinalen en bisschoppen leefden
hier in grote weelde. Grotendeels gefinancierd door een indertijd, in diverse landen, bloeiende aflatenhandel.