‘Ode aan Maria van Pallaes’
een vindingrijke, eigenzinnige vrouw in de 17e eeuw.

Zij stichtte in 1651 de Fundatie Maria van Pallaes waarmee zij een refectiekamer (= een eetzaaal voor het bestuur) en 12 aangrenzende huizen in Utrecht bouwde. In het Fundatieboek legde zij vast dat de huizen bestemd waren voor armen die geen andere steun ontvingen. In die tijd was de uitoefening van haar eigen geloof en hun armenzorg verboden. Zó zorgde zij ervoor dat haar geld toch aan geloofsgenoten ten goede kwam. Zij kregen bovendien een keer per jaar turf, boter, tarwe en soms wat geld.

In mijn werk heb ik elementen uit de interieurarchitectuur vermengd ( na 350 jaar nog grotendeels in de originele staat aanwezig ) met voorwerpen die ik bij de huidige bewoners aantrof.